Nr. Aukštas Kamb. Plotas Kryptis Kaina, Eur Būsena
A11 1 1 25,71 V Rezervuotas A11
A12 1 1 26,85 V Rezervuotas A12
A13 1 1 35,47 R Rezervuotas A13
A14 1 2 39,68 R Rezervuotas A14
A15 1 1 30,13 R Rezervuotas A15
A16 1 2 44,34 R Rezervuotas A16
A17 1 3 52,71 PR Rezervuotas A17
A18 1 1 32,13 PV Rezervuotas A18
A19 1 1 23,9 V Rezervuotas A19
A21 2 1 25,71 V Rezervuotas A21
A22 2 1 26,85 V Rezervuotas A22
A23 2 1 35,47 R Rezervuotas A23
A24 2 2 39,68 R Rezervuotas A24
A25 2 1 30,13 R Rezervuotas A25
A26 2 2 44,34 R Rezervuotas A26
A27 2 3 52,71 PR Rezervuotas A27
A28 2 1 32,13 PV Rezervuotas A28
A29 2 1 23,9 V Rezervuotas A29
A31 3 1 25,71 V Rezervuotas A31
A32 3 1 26,85 V Rezervuotas A32
A33 3 1 35,47 R Rezervuotas A33
A34 3 2 39,68 R Rezervuotas A34
A35 3 1 30,13 R Rezervuotas A35
A36 3 2 44,34 R Rezervuotas A36
A37 3 3 52,71 PR Rezervuotas A37
A38 3 1 32,13 PV Rezervuotas A38
A39 3 1 29.58 V Rezervuotas A39
A41 4 1 25,71 V Rezervuotas A41
A42 4 1 26,85 V Rezervuotas A42
A43 4 1 35,47 R Rezervuotas A43
A44 4 2 39,68 R Rezervuotas A44
A45 4 1 30,13 R Rezervuotas A45
A46 4 2 44,34 R Rezervuotas A46
A47 4 3 52,71 PR Rezervuotas A47
A48 4 1 32,13 PV Rezervuotas A48
A49 4 1 23,9 V Rezervuotas A49
B11 1 1 31,67 Š Rezervuotas B11
B12 1 2 35,21 Rezervuotas B12
B13 1 2 44,41 R Rezervuotas B13
B14 1 2 48,32 P 75000 Laisvas B14
B15 1 3 57,49 PV Rezervuotas B15
B16 1 2 37,9 Rezervuotas B16
B17 1 1 24,98 Š Rezervuotas B17
B21 2 1 31,67 Š Rezervuotas B21
B22 2 2 35,21 Rezervuotas B22
B23 2 2 44,41 R Rezervuotas B23
B24 2 2 48,32 P Rezervuotas B24
B25 2 3 57,49 PV Rezervuotas B25
B26 2 2 37,9 Rezervuotas B26
B27 2 1 24,98 Š Rezervuotas B27
B31 3 1 31,67 Š Rezervuotas B31
B32 3 2 35,21 Rezervuotas B32
B33 3 2 44,41 R Rezervuotas B33
B34 3 2 48,32 P Rezervuotas B34
B35 3 3 57,49 PV Rezervuotas B35
B36 3 2 37,9 Rezervuotas B36
B37 3 1 24,98 Š Rezervuotas B37
B41 4 1 31,67 Š Rezervuotas B41
B42 4 2 35,21 Rezervuotas B42
B43 4 2 44,41 R Rezervuotas B43
B44 4 2 48,32 P Rezervuotas B44
B45 4 3 57,49 PV Rezervuotas B45
B46 4 2 37,9 Rezervuotas B46
B47 4 1 24,98 Š Rezervuotas B47